1976 Harley Davidson Shovelhead 1200

View on eBay